AutoCAD LT v JTSK

AutoCAD LT v JTSK

 AutoCAD LT v S-JTSK

Geodezie, zemní práce, liniové stavby, geotechnika

 

 

Školení určené zejména pro uživatele pracující s výkresy v souřadnicích JTSK. Je zaměřené na zpracování podkladů od subdodavatelů, jejich doplnění a zpracování výstupů – tisk, export do obecných formátů typu PDF.

 

1. Den: Nepracujte živelně

 

 • Základy
  • Filozofie produktu, dwg-dxf-dgn, jednotky, měřítka
  • Ovládací prvky
  • Založení výkresu (JTSK)
  • Správa hladin – uložení stavů, seskupování a další málo známé možnosti hladin.
  • Základy kreslení + něco málo z deskriptivy (nepovinné)
 • Externí reference – výkresy, rastry
  • Proč používat externí reference
  • Nastavení výkresů
  • Možnosti XREFů – cesty, načítání
  • Využití omezených možností AutoCADu LT k připojení rastrových podkladů.
 • On-line podklady – ortofota a mapy
  • Nastavení výkresu a připojení ke zdrojům dat
 • Konfigurace AutoCADu
  • Načítání a sdílení typů čar a šrafur
  • Šablona výkresu
  • Užitečná nastavení

 

Tato část školení je zaměřena na zpracování podkladů z různých zdrojů a seznámení frekventantů s důležitými nastaveními LT-čka.

 

 

 

2. Den: Zkuste to promyšleně

 

 • Tisková rozvržení
  • Proč je používat
  • Souřadné systémy – vhodné orientování výkresu při zachování souřadnic JTSK
  • Uživatelské formáty papíru a jejich sdílení
  • Poznámky a měřítka
  • Vykreslovací styly
 • Sada listů a hromadný tisk
 • Načtení bodů nebo značek (bloků) ze seznamu souřadnic
 • Bloky a atributy – výpis souřadnic a parametrů do textových souborů
 • Trochu jiné ovládání – Panel nástrojů a Design centrum
 • Co nedělat
 • Balast ve výkresu a co s ním.

 

Absolvent bude umět tisknout z jednoho výkresu v JTSK různě orientované výstupy (např. liniové stavby podle hlavního směru osy). Seznámí se s málo známými možnostmi AutoCADu LT při načítání textových podkladů (seznamy souřadnic) a s možnostmi výpisů souřadnic a parametrů (vytyčováky).

 

Promo nabídky
Promo Carlson
Promo Canalis

Aktuality

25.7.2022 omluva / excuse
Vážení obchodné partneři,
Od neděle 24.7. cca od 8:00 hodin nechodily kvůli technické poruše serveru maily a objednávky. Nyní v pondělí od 12:30 hodin je server opět v provozu. Prosíme o opakované zaslání. Děkujeme.
K-DATA s.r.o.                                               Dear business partners,
From Sunday 24 June from 8 am due to technical problems e-mails and orders have not been sent. Now at Monday 12:30 pm the server is back in operation. Please resent your e-mails. Thank you.
K-DATA s.r.o.

Ukončení podpory licencí 2010 a starších
od 31.8.2019 autodesk začíná striktně uplatňovat Product Support Lifecycle policy. Více informací Zde