Letní nabídka 2020

Akční Cenová nabídka

programového systému Carlson

 

Dobrý den Vážená paní / Vážený pane,

dovolte nám představit zajímavou letní cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili. Tato akční nabídka je časově omezena a platná do 15.9.2020. Na konci této nabídky naleznete krátké představení společnosti Carlson Software, Inc. a popis nabízených modulů.

 

Nabízené moduly:

Carlson Civil 2020 (cena původní 42 000 Kč)                        19 200 Kč + 4 200 Kč (Maintenance)

Carlson Point Cloud Basic (cena původní 42 000 Kč)           19 200 Kč + 4 200 Kč (Maintenance)

Carlson Hydrology 2020 (cena původní 30 000 Kč)             18 000 Kč + 3 000 Kč (Maintenance)

Carlson GIS 2020 (cena původní 42 000 Kč)                         18 000 Kč + 4 200 Kč (Maintenance)

Carlson Survey 2020 (cena původní 46 800 Kč)                   20 400 Kč + 4 680 Kč (Maintenance)

Carlson CadNet 2020 (cena původní 38 280 Kč)                  18 000 Kč + 3 828 Kč (Maintenance)

 

Při akční nabídce se k ceně software automaticky připočítává roční Maintenance plán.

Cena maintenance činí 10% z původní ceny software.

Cena síťové licence činí 10% z původní ceny software.

Cena je uvedena bez DPH a zahrnuje instalaci IntelliCAD a zákaznickou podporu.

 

*Cenová nabídka je vždy stanovena podle aktuálního kurzu dolaru v den objednávky.

*Společně se software dostáváte automaticky permanentní licenci.

 

Základní popis modulů software Carlson

Firma Carlson Software Inc. byla založena v roce 1983 v Maysville v Kentucky (USA) a zabývá se vývojem software pro 2D a 3D projektování, vyvíjí profesionální sady nástrojů pro projektování liniových staveb, zpracování geografických dat, projektování těžby nerostných surovin a vytváření geologických modelů nebo sledování pohybu hmot na staveništi. Mimo jiné se tato firma podílí i na vývoji hardware pro sběr dat (totální stanice, robotické stanice, systémy GNSS, machine control aj.).

Software Carlson je navržen profesionály pro profesionály a vývojáři se snaží, aby automatizační nástroje byly co nejpohodlnější a nejjednodušší pro práci.

 

Carlson Civil obsahuje širokou paletu nástrojů, kterou využijí ti, kteří pracují s geografickými daty a digitálními modely terénu. K základním funkcím patří vytváření podélných profilů a příčných řezů z povrchů, výpočet objemů, návrh liniových staveb a mnoho dalších funkcí. Carlson Civil dále umožňuje svým uživatelům pracovat s pokročilými nástroji pro vytváření a editaci povrchů terénu (DTM) s vazbou na jejich dalších využití.

Každý modul Carlson obsahuje speciální menu pro práci s bodovými entitami, import/export bodů do projektu z nejrůznějších formátů, práci se skupinami bodů atd.

Carlson Point Cloud Basic účinný a efektivní software pro práci s mračny bodů.

Mezi základní funkce software patří načtení mračen bodů z různých formátů, vytváření bodů a hran terénu pro následné efektivní projektování. Mezi základní funkce patří například možnost výpočtu objemů, vytvářet podélné profily, příčné řezy a vrstevnice.

Carlson Hydrology je navržen jako speciální nástroj pro práci v oblasti navrhování vodohospodářských staveb, je vhodný pro výpočet odtokových poměrů s využitím racionální metody nebo CN křivek. 

Carlson Survey program pro geodézii, který je navržen tak, aby usnadnil uživateli snadný přechod z terénu do kanceláře a naopak. Uživatel ho využije ke zpracování dat z terénu až po vytvoření 2D výkresů, nebo 3D modelu povrchu včetně výpočtu objemů. Modul Survey dále obsahuje "automatizační" nástroj Field to Finish, který je určen pro vytváření pasportů a map velkých měřítek. Uživatel může v tomto modulu využít i editor pro zpracování měřených dat z terénu.

Carlson CADnet je výborný pomocník při práci s dokumenty, jakou jsou například PDF soubory, rastrové obrázky anebo skeny map, které potřebuje uživatel digitalizovat. Umožňuje vytvářet CAD objekty pomocí funkce rastrového přichycení, vektorizovat a upravovat rastrové obrázky, extrahovat text z rastru, převod PDF souborů do DWG včetně textů, šraf a vytvářet 3D PDF prezentace z výkresů. Uživatel, který pracuje v BIM, využije tento software pro import modelu BIM (dveře, okna, střechy), export vytvořených povrchů do BIM pomocí IFC souborů.

 

Carlson GIS je softwarový balíček pro přípravu, zpracování a sběr dat pro GIS systémy.

Informace o jednotlivých modulech naleznete na webové stránce www.datasystem.cz

V případě, že máte zájem vyzkoušet si tento software, můžete si požádat o zaslání zkušební verze.

V případě nějakých nejasností, dalších dotazů nebo případné předvedení nabízeného software nás prosím kontaktujte. 

kdata@kdata.cz

Promo nabídky
Promo Carlson
Promo Canalis

Aktuality

Letní nabídka Carlson
Akční, časově omezená nabídka platná do 15.9.2020. Podrobnější informace včetně krátkého představení společnosti Carlson software a popisu modulů najdete zde

Ukončení podpory licencí 2010 a starších
od 31.8.2019 autodesk začíná striktně uplatňovat Product Support Lifecycle policy. Více informací Zde