Revit

Software Revit® je koncipován speciálně pro návrh informačního modelu budovy (BIM) a díky koordinovanému a důslednému přístupu na základě modelu usnadní projektantům a stavebním expertům zpracovat myšlenku od koncepce až po konstrukci. Revit je samostatná aplikace zahrnující prvky architektonického návrhu, TZB, statiky a konstrukce. 

Program Revit nabízí:

Analýza

 • Energetická analýza stavebních prvků - Provádějte energetickou analýzu pomocí detailních modelů Revitu.
 • Vylepšený analytický model objektu - Díky vylepšením analytického modelu rychleji pochopíte konektivitu analytických prvků. 
 • Výpočty kanálů a trubek pro API - Protože výpočty kanálů a trubek byly přemístěny do API, máte nyní možnost používat v Revitu místní výpočty. 
 • Energy Analysis for Revit - Nástroje energetické analýzy v softwaru Revit podporují rozhodování o dlouhodobě udržitelných návrzích v počáteční fázi procesu návrhu. 
 • Konstrukční analýza Autodesk 360 - Provádějte statickou analýzu pro různé budovy z cloudového řešení. Využijte možnosti snadného výpočtu různých variant stejného modelu. 
 • Oboustranná propojení, více analytických balíčků - Analytický model statiky v softwaru Revit je oboustranně propojen se softwarem Robot Structural Analysis Professional. 
 • Fyzický materiál pro analýzu výkonu - Fyzický materiál zlepšuje přidělováním tepelných a statických vlastností plášti budovy procesy výkony budovy založené na informačním modelu budovy.

Návrh

 • Vylepšený Autodesk Exchange - Vylepšení v Autodesk Exchange vám zajistí přístup k rozšířeným funkcím Revitu a rozšířené knihovně obsahu. 
 • Okenní rámec umožňující kotvení - Zlepšete svoji produktivitu v pracovním náhledu díky schopnosti kotvit dialogová okna tak, aby byla součástí jednoho kombinovaného okna. 
 • Schody a zábradlí - Modelování, úpravy a dokumentování projektů schodů a zábradlí je nyní ještě snazší. Díky novým nástrojům můžete provádět úpravy v polích zábradlí a přizpůsobovat vzory točitých schodišť. 
 • Vyústka potrubí - Vytvořte potrubní systém, který odpovídá nárokům z reálného světa. 
 • Úhlové vazby - Omezte možné úhly při přidávání nebo změně trubky, kanálu, potrubí a kabelové lávky a vytvořte tak model odpovídající standardům oboru.
 • Zaslepte otevřené konce - Projektujte s vyšší efektivitou díky rychlému a snadnému zaslepení konců trubek a kanálů. 
 • Šablona domovních instalací - Projektování a modelování domovních instalací je nyní díky nové přednastavené šabloně domovních instalací ještě snazší než kdykoliv dříve. 
 • Umístění výztuže omezuje uživatelské úpravy - Tato funkce umožňuje správnou aktualizaci výztuže na základě změn ve výpočtu, čímž napomáhá k lepší koordinaci projektů a jejich větší přesnosti. 
 • Vylepšení týkající se výztuže - Díky zlepšením máte nyní při modelování a dokumentování betonové výztuže k dispozici více možností výztuže. 
 • Projekt odstranění CSV souboru - Spolupracujte a sdílejte snadno modely s ostatními členy týmu. 
 • Dočasné šablony pohledu - Omezte potřebu ukládání a udržování pracovních pohledů. Tato funkce Vám umožňuje změnit vlastnosti pohledu bez dopadu na uložený režim pohledu.
 • Stavební prvky - Stavební prvky, rovněž nazývané rodinami, jsou základem všech stavebních prvků navržených v Revitu. 
 • Obousměrná asociativita - V Revitu se všechny informace o modelu ukládají na jednom místě. Změna jakékoliv informace se projeví v celém modelu Revit.
 • Nástroje pro koncepční návrh - Aplikace Revit nabízí snadno ovladatelné nástroje pro tvorbu konceptu návrhu, které napomáhají vaší kreativní práci. 
 • Vylepšení mračna bodů - Zlepšete grafický vzhled a ovládání mračna bodů díky novým možnostem vizualizace. 
 • Parametrové varianty pro skupiny - Využijte možnosti více variant parametrů přidělených skupinám a zajistěte tak flexibilnější reportování dat a vyšší podporu požadavků COBie. 
 • Projekty HVAC/elektro s barevnou výplní - Plány s barevnou výplní místností na základě parametrů umožňují vizuálně sdělovat záměr návrhu. 
 • Obsah potrubí a elektroinstalací - Řada typů obsahu elektroinstalací – včetně komunikací, požárního zabezpečení, dat a přivolání sestry – je k dispozici v rámci aplikace Revit. 
 • Vylepšené systémy TZB - Vytvářejte a přiřazujte názvy vlastním typům kanálových a potrubních systémů. 
 • Systémový prohlížeč - Získejte větší volnost při projektování a zaměřte se díky funkci systémového prohlížeče na systémy, které jsou pro Vás důležité. 
 • Potrubí se sklonem - V softwaru Revit pro inženýrství TZB vede používání nástrojů pro potrubí se sklonem k vyšší produktivitě při projektování potrubí. 
 • Modelování z více materiálů - Software Revit pro statiku včetně stavebních materiálů jako např. oceli, železobetonu, prefabrikovaného betonu, zdiva a dřeva. 
 • Vylepšené API Novinka - U API byla pro plynulejší práci s externími aplikacemi vylepšena vizualizace, pohledy, sdílení práce a pracoviště.

Dokumentace

 • Neobdélníkové ořezávané oblasti - Tento nástroj usnadňuje odkazování na neobdélníkové části modelu tím, že Vám umožní ořezat oblasti libovolného tvaru. 
 • Rozdělení výšek - Tento nástroj umožňuje kontrolovat konfiguraci výšky a čar řezů tak, aby bylo možné vyčlenit z pohledu jinou budovu. 
 • Vylepšené popisky výztuže - Nová poznámka pro vícenásobnou výztuž lépe podporuje dokumentaci betonové výztuže. 
 • Vylepšené umísťování nosníků a vzpěr - Zlepšete průběh rozpracovávání oceli díky více možnostem přesného definování geometrie prvku a polohy nosníků a vzpěr. 
 • Vylepšené výkazy - Revit nyní poskytuje lepší kontrolu nad formátováním výkazů a lepší přístup k datům v rámci informačního modelu budovy. 
 • Konstrukční modelování - Nové nástroje modelování usnadňují konstrukční modelování, díky němuž lépe porozumíte návrhu z konstrukčních modelů. 
 • Interoperabilita - Funkce interoperability s ostatními aplikacemi vám umožní pracovat efektivněji se všemi členy vašeho projektového týmu. 
 • Výkaz materiálu - Tento nástroj pomáhá počítat podrobná množství materiálu a evidovat množství materiálu v cenových odhadech. 
 • Podpora formátů DWG, DWF, DXF a DGN - Díky nejužívanějším formátům, včetně DWG, DXF, DGN a IFC, můžete v Revitu importovat či exportovat data a vytvářet na ně odkazy. 
 • Popisek u umístění/kategorie - Přidávejte popisky k mechanickým, elektrickým a dalším technickým prvkům již při jejich umísťování místo jejich popisu v rámci samostatného procesu. 
 • Rozhraní k externím databázím - Využijte možnosti snazší komunikace s nástroji třetích stran díky výstupu dat z Revitu do jakékoliv databáze odpovídající ODBC. 
 • Plány rozvaděčů - Pracujte dynamicky a zažijte větší volnost při zobrazování celkových plánů rozvaděčů s hodnotami proudu nebo zatížení. 
 • Statické detaily - Vytvářejte detaily z pohledů 3D modelu s dodatečnými poznámkami nebo zcela od nuly s nástroji 2D náčrtů pro statiku v softwaru Revit.

Spolupráce

 • Kontrola kolizí - Pomocí kontroly kolizí můžete v modelu Revitu vyhledat kolize mezi prvky.
 • Sdílení práce - Díky funkci Sdílení práce může možnosti prostředí k modelování parametrických budov využívat celý projektový tým. 
 • Revit Server - Revit Server usnadňuje projektovým týmům v různých lokalitách spolupráci na sdílených modelech Revit napříč rozlehlou sítí (WAN). 
 • Integrace Vault - Software Vault Collaboration je určen k práci se softwarem Revit. 
 • Citrix Ready a 64bitová podpora - Funkce Revitu podporují Citrix XenApp6, čímž získáváte větší volnost a více možností práce ze vzdálených lokalit pomocí místního serveru. 
 • Integrace Autodesk 360 - Licenční program Autodesk Subscription pro sadu Building Design Suite zajišťuje zákazníkům přístup k integrovaným funkcím Autodesk 360, včetně renderování a energetické analýzy. 
 • IFC certification - Revit Architecture 2014 has been certified by BuildingSMART International for IFC version 2x3 Coordination View import and export. 
 • IFC exporter - Open source Revit IFC exporter has been enhanced to support emerging standards.

Vizualizace

 • Přemístěné pohledy - Vytvářejte pohledy rozpadu návrhů budov k jasnější vizualizaci sestav budov a prohlédněte si postup výstavby. 
 • Vylepšená vizualizace - Profitujte z vyššího výkonu pro vizualizaci s novým vylepšením navigace a lepším uživatelským rozhraním pro materiály.
 • Vizualizace návrhu - Prezentujte svůj návrh ve fotorealistickém podání. 
 • Rendrování - Rendrování na základě cloudového řešení umožňuje projektaktům, architektům a zhotovitelům zkrátit dobu projektování a snížit náklady.

Novinky v programu Revit 2019:

 • Horní výška a dolní výška potrubí, kabelové lávky a elektroinstalační trubky
 • Tvorba vylepšených vlastních svařovaných sítí
 • Vzor výplně pozadí
 • Podlaží ve 3D pohledech
 • Neoříznuté 3D perspektivní pohledy
 • Podmínka OR pro filtry pohledu založené na pravidlech
 • Vlastní ocelové přípoje
 • Zarovnané rozložení výztuží volného tvaru
 • Konstrukční přípoje
 • Ocelové prvky výroby
 • Přidání oddělení hydraulického systému k teplovodní síti
 • Zatížení a rezerva paralelních čerpadel
 • Přiblížení ve výkazech
 • Přesun prvků na velmi malé vzdálenosti
 • Podpora textur s vysokým rozlišením u rendrování
 • Umístění instance obrázku
 • Zarovnání řezů
 • Podpora více monitorů
 • Pohledy do záložek
 • Pohledy do dlaždic
 • Vylepšení ukotvení
 • Publikování modelu aplikace Revit do služby BIM 360
 • Cloud Models for Revit
 • Upgrade cloudových modelů aplikace Revit
 • Vytváření součástí z importovaných geometrií mostů, tunelů a jiných prvků DirectShape
 • Rozšířený export do formátu CAM
 • Export do formátu CAM Unitechnik 7.0
 • Revit Cloud Worksharing
 • Spolupráce na pozemku
 • Stupňovité spojky pro výrobu MEP
 • Položky šablon jiných než služeb pro výrobu MEP

 Novinky v programu Revit 2018:

 • Zábradlí: Úprava náčrtu na úrovni hostitele
 • Vytvoření vícebodové trasy pro potrubí výroby se sklonem
 • Výztuž volného tvaru
 • Vícepodlažní schodiště
 • Výkaz skupin modelů a připojených souborů aplikace Revit
 • Vlastní typy prostorů a budov
 • Řízení požadavků na venkovní vzduch
 • Řízení trasy obvodu
 • Analytické přípoje trubek
 • Analýza teplovodní potrubní sítě s uzavřenou smyčkou
 • Výpočet průtoku potrubím a tlakové ztráty prováděný na pozadí
 • Vyšší věrnost při importu z aplikace FormIt
 • Díly a sestavy prefabrikátů
 • Umístění modelu pomocí georeferencí
 • Použití modelů koordinace NWD
 • Umístění výztuže do importovaných betonových prvků
 • Vlastní prvky rámových konstrukcí.
 • Aktualizované možnosti grafického zobrazení a hardwaru
 • Grafické vazby výztuží ve 3D pohledech
 • Vytváření podkategorií referenčních rovin pomocí rozevíracího seznamu
 • Ukazatele průběhu synchronizace s centrálním souborem
 • Místní nápověda k parametrům
 • Více než 100 nových ocelových přípojů
 • Uspořádání výkazů v prohlížeči
 • Rychlé zadávání speciálních znaků
 • Opatření importovaných 3D tvarů popiskem
 • Kótování hran řezů importovaných 3D tvarů
 • Přidání spojek TZB k importovaným 3D tvarům
 • Ověření vazeb rodin
 • Přehrávač skriptů Dynamo zadávání vstupů pro skripty v aplikaci Přehrávač skriptů Dynamo

 Novinky v programu Revit 2017:

 • Globální parametry - Při vkládání záměru návrhu použijte projektové parametry
 • Lepší výkon softwaru - Modelujte efektivněji pomocí rychlejšího softwaru.
 • Náhled viditelnosti rodiny - vytvořte rodinu s požadovaným chováním.
 • Modernizace v rozvržení textu a při jeho úpravách - Díky nástrojům umožňujícím větší kontrolu bude vaše dokumentace ještě lepší.
 • Flexibilnější popisky poznámek - Vytvořte popisek s výpočtem.
 • Grafické programovací rozhraní Dynamo - Pracujte v prostředí pro vizuální programování.
 • Sloučit parametry - Zobrazte hodnoty parametrů v jediné buňce.
 • Indikace hloubky - Přidejte hloubku k bokorysným pohledům a řezům.
 • Vylepšené umístění zábradlí - Modelováním zábradlí znázorníte, jak bude vypadat ve skutečnosti
 • FormIt 360 Converter - Sdílejte data mezi aplikacemi Autodesk FormIt 360 a Revit.
 • Modul rendrování Autodesk Raytracer - Rendrujte rychleji a přesněji
 • Autodesk Insight 360 - Optimalizujte výsledky výkonnosti budovy.
 • Spojky výztuží - Spojky výztuží zvyšují míru detailů ve znázorněných modelech.
 • Grafický správce vazeb výztuží - Ovládejte umístění výztuže pomocí nástrojů na kreslicí ploše.
 • Výztuž ohnutých dílců - Načrtněte ohnuté dílce.
 • Proměnlivé rozdělení výztuže - Přizpůsobte výztuž nestandardním nebo složitým tvarům.
 • Konstrukční připojení - Propojte pracovní postupy pro návrh a tvorbu detailů.
 • Rozdělení sloupu - Rozdělte vertikální sloupy.
 • Vylepšené konstrukční základy - Připojte konstrukční sloupy k izolovaným základům a patkám.
 • Nové katalogy ocelových profilů - Nabídka rozšířeného obsahu v aplikaci Revit.
 • Autodesk Steel Connections for Revit - Dokončete záměr návrhu pomocí standardních přípojů.
 • Vylepšení modelování dílů výroby - Na kreslicí ploše je k dispozici nástroj pro otočení a příkaz Vložit díl.
 • Převod pomocí služby výroby - Proveďte převod na díly výroby.
 • Dokumentace výroby - Vytvořte dokumentaci k modelu výroby, vytvořte příslušný výkaz a přidejte k modelu popisek.
 • Vylepšení závěsu výroby - Modelujte podrobné plány podpor.
 • Vylepšení rozvržení výroby - Díky novému nástroji Návrh trasy a dílů můžete automatizovat rozvržení služeb
 • Vylepšení nástrojů pro tvorbu návrhu - Lépe prezentujte technická data modelu.

 Novinky v programu Revit 2016:

 • Zdokonalení revizí - Když v dialogu Vydání/revize výkresu vyberete více revizí, můžete snáze odstranit více revizí najednou. Nahraďte počáteční číslo číselné sekvence nulou nebo libovolným kladným číslem.
 • Navigace během překreslení - Procházejte modely plynuleji a nepřetržitě, aniž byste museli čekat na dokončení kreslení prvků v každém kroku při posunu pohledu, zoomu a orbitu kolem pohledu. Při použití funkce navigace se během překreslení při procházení modelu přeruší zobrazení prvků modelu, aby se celý proces urychlil.
 • Automaticky připojené pohledy v exportu do formátu PDF - Zlepšete komunikaci díky jednoduššímu procházení souboru PDF exportovanému z aplikace Revit. Sdílejte své návrhy jako elektronické soubory PDF s automaticky připojenými pohledy a výkresy. Každý popisek pohledu v souboru PDF je hypertextovým odkazem.
 • Režim vybrání vazeb - Umožňuje lepší pochopení důvodů chování modelu aplikace Revit pomocí režimu zobrazení vazeb, abyste viděli všechny vazby kót a zarovnání v pohledu.
 • Grafické programovací rozhraní Dynamo - Vylepšete a rozšiřte chování modelu, aniž byste museli umět programovat. Dynamo (angličtina) poskytuje vizuální programovací prostředí, které je přístupné projektantům a umožňuje vizuálně vytvořit logiky, které řídí geometrii a chování prvků a dat aplikace Revit.
 • Práce v perspektivních pohledech - Zlepšete svou produktivitu díky nové funkci pro provádění úprav v perspektivních pohledech. Proveďte rychlé změny bez změny pohledu díky novým nástrojům a možnostem, které jsou k dispozici v perspektivních pohledech. Využívejte nástroje pro úpravy k přesunutí, zarovnání, připnutí a odemknutí. Nástroj Obnovit cíl obnoví polohu cíle kamery na střed zorného pole. Přepínejte mezi perspektivní a rovnoběžnou reprezentací 3D pohledu.
 • A360 Collaboration for Revit - Propojte projektové týmy budovy a stavby pomocí centralizovaného přístupu k datům projektu BIM v cloudu pomocí služby Cloud Service Subscription A360 Collaboration for Revit (angličtina). Zůstaňte připojeni v reálném čase pomocí nástroje Chat ke komunikaci v rámci modelů.
 • Vylepšená použitelnost souboru IFC - Použijte existující geometrii v připojeném modelu IFC jako referenci pro kótování, zarovnání, uchopení a hostování některých rodin založených na plochách v modelu aplikace Revit. Při připojení souboru IFC jsou jeho prvky přiřazeny k výchozí fázi, čímž lze dále integrovat otevřené standardy do aplikace Revit. Řadu prvků ve formátu IFC lze použít k definování hranice místnosti při vytváření místností v hostitelském modelu.
 • Cloudové služby - S PROGRAMEM SUBSCRIPTION - Pomocí nových výkonných funkcí energetické analýzy v aplikaci Revit 2016 můžete zkvalitnit rozhodování o návrhu v celém procesu projektování. Nyní můžete provádět změny dříve a snáze, spolehlivěji a konzistentněji.
 • Informace o energetickém softwaru Project Solon - Vytvářejte lepší a ziskovější návrhy budov díky předpokládaným údajům o energetickém výkonu. Posuzujte energetický výkon na uživatelských řídicích panelech softwaru Project Solon, který je dostupný prostřednictvím dialogu Výsledky a porovnání v aplikaci Revit 2016.
 • Vylepšení vazeb výztuží - Rozšiřte možnosti interaktivity s pohledem, grafickým výběrem, vazbami na skloněné plochy a odsazení od krytí v rozšířené možnosti Vazby výztuží. Použijte nejvhodnější měřítko, aby byly při otevření dialogu všechny položky viditelné a přehledné.
 • Vylepšení tvorby výkazů výztuže - Zkvalitněte dokumentaci výztuže a zvyšte produktivitu tvorby detailů výztuže pomocí dalších parametrů výkazů. Sestavte seznam počtů výztuží na prvek – použijte seskupení podle značky hostitele a pak podle čísla výztuže. Chcete-li vypočítat počet výztuží na prvek, jednoduše vydělte množství počtem hostitelů.
 • Vylepšení konstrukčních zatížení - Využijte vylepšení v několika oblastech konstrukčního analytického modelu, například místního souřadnicového systému (LCS), který lze nyní zobrazit na zakřivených nosnících a obloukových stěnách.
 • Tvary pro výztuže podél trajektorie - Přiřazením tvarů výztuží k primárním a alternativním tyčím v systému výztuže podél trajektorie se zlepší tvorba detailů výztuží betonu. Větší přizpůsobivost 3D modelování výztuží usnadňuje definování přesnějších výztuží pro hrany desek a stěn.
 • Analýza gravitace - S PROGRAMEM SUBSCRIPTION - Odvoďte trajektorie toku zatížení a určete, jak se vertikální zatížení přenáší z horní části modelu do základů pomocí nové analýzy gravitace, která je nyní k dispozici ve službě Structural Analysis pro Revit v rámci programu Maintenance nebo Desktop Subscription pro určité produkty.
 • Tvorba detailů pro výrobu - Vytvářejte v aplikaci Revit lépe koordinované modely připravené k výrobě pomocí obsahu z aplikací Autodesk Fabrication CADmep, Fabrication ESTmep a Fabrication CAMduct pro dodavatele a konstruktéry TZB. Výrobní komponenty poskytují detailní definice připojení, podrobnější kontrolu nad definicemi tvarovek a standardní délky segmentů, což zajišťuje přesnější délky, množství a koordinaci.
 • Vylepšení elektrických obvodů - Určete pořadí, v němž se mají vytvářet elektrické obvody, a pomocí této nové funkce vytvářejte elektrické obvody seskupené podle fáze. V dialogu Nastavení elektroinstalace nyní usnadňují seskupování možnosti Seskupit podle fáze, Liché a poté sudé a Numerické.
 • Vylepšené chování uchopení - Vylepšené chování uchopení využijete při práci s rozsáhlými modely systémů. Vzdálená uchopení zahrnují pouze objekty ve viditelné části pohledu, nikoli celý jeho rozsah.
 • Vylepšení panelu Elektroinstalace - Pomocí nové funkce hledání v seznamu panelů vyhledejte panel, který potřebujete. Zadejte název panelu nebo použijte seznam naposledy použitých panelů. Seznam panelů s možností vyhledávání usnadňuje výběr požadovaného panelu při úpravách obvodu.
 • Nastavení možností výpočtu - Nové nastavení v rozevíracím seznamu Výpočty zlepšuje výkon modelu ve velkých projektech. Nastavení „Výkon“ potlačuje zpracování systémových výpočtů u většiny potrubních systémů. Nastavení „Pouze objem“ zlepšuje výkon aplikace Revit při práci s rozsáhlými systémy požární ochrany, průduchů a jiných klasifikačních systémů vypnutím výpočtu parametru Objem.
 • Nástroje pro plánování pozemku - ROZŠÍŘENÍ - S PROGRAMEM SUBSCRIPTION - Prezentujte koncepty plánování stavebního pozemku. Tvarujte terén pro stavební pozemky v prostředí aplikace Revit a seznamte se svým pojetím plánování stavebních pozemků konstruktéry. Rozšíření Autodesk Site Designer Extension pro aplikaci Revit běží v aplikaci Revit a používá původní rodiny, komponenty a terény, takže návrhy pozemku se stávají součástí celého modelu. V prostředí aplikace Revit můžete modelovat alternativy pro objemová zemní tělesa, podloží stavby, ulice, chodníky, parkoviště a opěrné stěny.

Novinky v programu Revit 2015:

 • Vylepšený konstrukční analytický model - Konstrukční analytický model byl vylepšen v několika oblastech.
 • Připojení souboru IFC - nyní lze k existujícímu projektu aplikace Revit připojit soubor IFC.
 • Oříznout/prodloužit více prvků - Příkaz Oříznout/prodloužit byl aktualizován a nyní umožňuje výběr více prvků pomocí okna.
 • Úprava pořadí parametrů rodiny - Snadné přizpůsobení pořadí parametrů rodiny standardům společnosti.
 • Výztuž pro součásti - Přidávání výztuží do betonových součástí
 • Zobrazení sad výztuží - Při dokumentování více výztuží v rámci hostitele zobrazujte pouze reprezentativní dílčí sadu, umožní vám to tvorbu přehledné dokumentace výztuže.
 • Vlastnosti konstrukčního průřezu - Prvky rámové konstrukce je nyní možné identifikovat podle typu průřezu obsahujícího konzistentní a jednoznačnou definici vlastností řezu.
 • Metody výpočtu poklesu tlaku - Počítejte pokles tlaku v potrubí a trubkách pomocí Haalandovy nebo Colebrookovy rovnice v dialogu Mechanická nastavení.
 • Místní nápověda pro parametry rodiny - Zlepšete naučitelnost přizpůsobením místní nápovědy aplikace Revit MEP a vysvětlením parametrů a jejich použití.
 • Přesnost definice modelu „skutečného stavu“ - Nové možnosti a funkce umožňují přesné definování a umísťování prvků rámové konstrukce v prostoru.
 • Nastavení kódu sestavy - Nový dialog správy Nastavení kódu sestavy umožňuje uživateli změnu umístění souboru UniformatClassifications.txt.
 • Vylepšení zamknutých prvků - Zamknuté prvky jsou chráněny před odstraněním, dokud neurčíte jinak. Aby bylo možné prvky odstranit, je nutné je nejprve odemknout.
 • Vylepšené skryté čáry - Parametr pro ovládání viditelnosti skrytých čar v pohledech.
 • Zdokonalení revizí - Nyní lze odstraňovat revize a lépe kreslit tvary revizních obláčků.
 • Vylepšení popisků - Když přesunete prvek opatřený popiskem nebo přetáhněte záhlaví popisku, chování odkazové čáry popisku a úpravy ohybu nyní bude konzistentní s chováním odkazových čar textu.
 • Vylepšené výkazy a výkazy materiálu - Vylepšení výkazů s parametry, filtrem a celkovými součty.
 • Obrázky ve výkazech - Obrázky začleněné do výkazů budou zprostředkovávat informace o prvcích grafickým způsobem.
 • Nastavení klíčových poznámek - Dialog klíčových poznámek k revizím má jednu cestu s absolutním nebo relativním umístěním nebo s umístěním knihovny.
 • Reference pohledů - Zlepšila se funkčnost při změně odkazovaného pohledu po vytvoření reference pohledu.
 • Duplicitní pohledy - Při duplikování pohledu se k jeho názvu přidá text „Kopie 1“.
 • Číslování výztuže - Posloupnost číslování výztuže a vyztužení svařovanou sítí nyní odpovídá existující výztuži.
 • Vylepšené poznámky pro více výztuží - Když se poznámky více výztuží použijí u více než jedné sady výztuží, bude u nich možné použít vylepšení, jako je seskupování a řazení popisků nebo segmentů.
 • Popisky potrubí a trubek opatřených vývody - Nyní obsahují popisky podél potrubí nebo trubky s vývody číselnou hodnotu, která se mění ve směru délky.
 • Vylepšení funkce antialiasing - Zapnutím funkce antialiasing v jednotlivých pohledech vyhlazujte čáry na obrazovce.
 • Čáry náčrtu - Neformálního vzhledu náčrtu kresleného od ruky dosáhnete pouhým stisknutím tlačítka.
 • Vylepšení použitelnosti sledování paprsku - Rendrujte rychleji bez bílého šumu. 

Novinky v programu Revit 2014:

 • Energetická analýza stavebních prvků - Provádějte energetickou analýzu pomocí detailních modelů Revitu.
 • Vylepšený analytický model objektu - Díky vylepšením analytického modelu rychleji pochopíte konektivitu analytických prvků. 
 • Výpočty kanálů a trubek pro API - Protože výpočty kanálů a trubek byly přemístěny do API, máte nyní možnost používat v Revitu místní výpočty. 
 • Vylepšený Autodesk Exchange - Vylepšení v Autodesk Exchange vám zajistí přístup k rozšířeným funkcím Revitu a rozšířené knihovně obsahu. 
 • Okenní rámec umožňující kotvení - Zlepšete svoji produktivitu v pracovním náhledu díky schopnosti kotvit dialogová okna tak, aby byla součástí jednoho kombinovaného okna. 
 • Schody a zábradlí - Modelování, úpravy a dokumentování projektů schodů a zábradlí je nyní ještě snazší. Díky novým nástrojům můžete provádět úpravy v polích zábradlí a přizpůsobovat vzory točitých schodišť.
 • Vyústka potrubí - Vytvořte potrubní systém, který odpovídá nárokům z reálného světa.
 • Úhlové vazby - Omezte možné úhly při přidávání nebo změně trubky, kanálu, potrubí a kabelové lávky a vytvořte tak model odpovídající standardům oboru.
 • Zaslepte otevřené konce - Projektujte s vyšší efektivitou díky rychlému a snadnému zaslepení konců trubek a kanálů.
 • Šablona domovních instalací - Projektování a modelování domovních instalací je nyní díky nové přednastavené šabloně domovních instalací ještě snazší než kdykoliv dříve.
 • Umístění výztuže omezuje uživatelské úpravy - Tato funkce umožňuje správnou aktualizaci výztuže na základě změn ve výpočtu, čímž napomáhá k lepší koordinaci projektů a jejich větší přesnosti. 
 • Vylepšení týkající se výztuže - Díky zlepšením máte nyní při modelování a dokumentování betonové výztuže k dispozici více možností výztuže.
 • Projekt odstranění CSV souboru - Spolupracujte a sdílejte snadno modely s ostatními členy týmu.
 • Dočasné šablony pohledu - Omezte potřebu ukládání a udržování pracovních pohledů. Tato funkce Vám umožňuje změnit vlastnosti pohledu bez dopadu na uložený režim pohledu.
 • Vylepšení mračna bodů - Zlepšete grafický vzhled a ovládání mračna bodů díky novým možnostem vizualizace. 
 • Parametrové varianty pro skupiny - Využijte možnosti více variant parametrů přidělených skupinám a zajistěte tak flexibilnější reportování dat a vyšší podporu požadavků COBie.
 • Vylepšené API - U API byla pro plynulejší práci s externími aplikacemi vylepšena vizualizace, pohledy, sdílení práce a pracoviště.
 • Neobdélníkové ořezávané oblasti - Tento nástroj usnadňuje odkazování na neobdélníkové části modelu tím, že Vám umožní ořezat oblasti libovolného tvaru.
 • Rozdělení výšek - Tento nástroj umožňuje kontrolovat konfiguraci výšky a čar řezů tak, aby bylo možné vyčlenit z pohledu jinou budovu.
 • Vylepšené popisky výztuže - Nová poznámka pro vícenásobnou výztuž lépe podporuje dokumentaci betonové výztuže.
 • Vylepšené umísťování nosníků a vzpěr - Zlepšete průběh rozpracovávání oceli díky více možnostem přesného definování geometrie prvku a polohy nosníků a vzpěr.
 • Vylepšené výkazy - Revit nyní poskytuje lepší kontrolu nad formátováním výkazů a lepší přístup k datům v rámci informačního modelu budovy.
 • Přemístěné pohledy - Vytvářejte pohledy rozpadu návrhů budov k jasnější vizualizaci sestav budov a prohlédněte si postup výstavby.
 • Vylepšená vizualizace - Profitujte z vyššího výkonu pro vizualizaci s novým vylepšením navigace a lepším uživatelským rozhraním pro materiály.
 • Rendrování - Rendrování na základě cloudového řešení umožňuje projektaktům, architektům a zhotovitelům zkrátit dobu projektování a snížit náklady.
 • Půdorys v Revitu
  půdorys v Revitu
 • Řez v Revitu
  Řez v Revitu
 • Vizualizace v Revitu
  Vizualizace v Revitu

Aktuální cenovou nabídku je možno zjistit, pokud nás kontaktujete:

+420 220 610 287

+420 220 611 917

kdata@kdata.cz


 

Soubory ke stažení pro Revit jsou k dispozici zde 

Aktuální PROMO nabídky

Aktuality

Ukončení podpory licencí 2010 a starších
od 31.8.2019 autodesk začíná striktně uplatňovat Product Support Lifecycle policy. Více informací Zde

AutoCAD LT v JTSK
Nový typ školení určený zejména pro uživatele pracující s výkresy v souřadnicích JTSK. Je zaměřené na zpracování podkladů od subdodavatelů, jejich doplnění (import ze seznamu souřadnic) a zpracování výstupů – vytyčováky, tisk orientovaný podle osy. Více ZDE